Wednesday, December 16, 2015

အသက္စေတး၍ လမ္းျပေပးခဲ့ၾကသည့္ စစ္ကိုင္းသားၾကယ္နီႀကီးမ်ား၏ ေသြးစာရင္း

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သား ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲတို႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ဗမာျပည္ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္အား တဗိုလ္က် တဗိုလ္တက္၍ ေနာက္ဆုံးထြက္သက္အထိ အဆက္မျပတ္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ မ်ိဳးခ်စ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထိုရဲေဘာ္ႀကီးမ်ားထဲမွ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း
က်ဆုံးသြားၾကသည့္ ဗိုလ္သိန္းတန္ႏွင့္ ဗိုလ္ဘအုန္းမွလြဲ၍ က်န္ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ားက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊဲသည့္ လက္နက္ကိုင္ခုခံေရးတိုက္ပြဲအတြင္း က်ဆုံးၾကသည့္ ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ယခုလို စစ္ကိုင္းသားမ်ား၏ ေသြးစာရင္းကို ျပဳစုရာတြင္ ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရသည္က ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မသိသူ၊ မမွတ္မိသူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ သို႔ပါ၍ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မမွတ္မိေတာ့၍ က်န္ရွိေနသူမ်ား ရွိပါက စစ္ကိုင္းသားၾကယ္နီႀကီးမ်ား၏ ေသြးစာရင္းထဲသို႔ ျဖည့္စြက္၍ ထည့္သြင္းေပးၾကေစလိုပါသည္။

တဆက္တည္း ကမာၻေက်ာ္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံတိုက္ပြဲအတြင္း တျပည္လုံးတြင္ တေနရာတည္းတြင္ က်ဆုံးသူ အမ်ားဆုံး စံတင္ရေလာက္ေအာင္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည့္ အာဇာနည္ေတြ၏ ေသြးခြပ္ေဒါင္းပ်ိဳၾကယ္နီေလးမ်ား၏ ေသြးစာရင္းကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေရးသားျပဳစု၍ မွတ္တမ္းတင္ေပးၾကပါရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

‘က်ဆုံးသူ စစ္ကိုင္းသားၾကယ္နီႀကီးမ်ား’

၁။ ရဲေဘာ္ (ခ်စ္တီး) ဗိုလ္သိန္းတန္

၂။ ရဲေဘာ္ ဗိုလ္ဘအုန္း

(၎တို႔ႏွစ္ဦးက ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး လၽွိဳ႕ဝွက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ဂ်ပန္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရ၍ က်ဆုံးၾကသူ)

၃။ ရဲေဘာ္ ကိုေအာင္မွီ
(ဝမ္းအိုဝမ္း ကိုေက်ာ္ဝင္းေမာင္ကို ဂ်ပန္အက်ဥ္းစခန္းမွ ကယ္တင္ခဲ့သူ။ စစ္ကိုင္း၊ ေညာင္တုန္း႐ြာ တိုက္ပြဲတြင္ က်ဆုံးသူ။)  
၂၂ - ၅ ၁၉၅၁

၄။ ရဲေဘာ္ဦးေမာင္ကို ဗဟိုေကာ္မတီ

၅။ ရဲေဘာ္ ဗိုလ္မႉးႀကီးလွေမာ္

၆။ ရဲေဘာ္ ကိုသူေတာ္

(၎တို႔ ၃ ဦးက ျမစ္ဖ်ားေဒသတိုင္းအတြင္း က်ဆုံး)

၇။ ရဲေဘာ္ ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး (ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္အစ္ကို)

၈။ ရဲေဘာ္ ဗိုလ္မန္းတင္ (ဗိုလ္သူရႏွင့္ညီအစ္ကို)

(စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ တစ္အိမ္တည္း႐ြာႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္႐ြာအၾကားတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆုံး)

၉။ ရဲေဘာ္ဦးလႈိင္ ဗဟိုေကာ္မတီ

၁၀။ ရဲေဘာ္ဆရာေအးေမာင္ (စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းက်ဆုံး)

၁၁။ ရဲေဘာ္ခ်စ္ေဆြ (ခ) ကိုဘဝင္း

(မႏၲေလးခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမႉး - ရဲေဘာ္ဦးၾကည္ဝင္း ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ

- ရဲေဘာ္ကိုညီ

- ရဲေဘာ္ကိုအုန္းေဖ

- ရဲေဘာ္ခ်စ္ပိုင္ - တို႔ႏွင့္အတူ မႏၲေလး ခ႐ိုင္ ေမၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေတာင္ကၽြန္း႐ြာတြင္ ရန္သူအေထာက္ေတာ္မ်ား၏ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရ၍ က်ဆုံးသူ) ၁၉၅၉ ေမလ။

၁၂။ ရဲေဘာ္ေစာေမာင္ (ခ) ဗိုလ္မႉးဘလွ

(ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး စစ္ကိုင္း ဗိုလ္သိန္းတန္ ဦးေဆာင္တပ္မွ တပ္ၾကပ္ႀကီး။ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၁၉၅၉ တြင္က်ဆုံး)

၁၃။ ရဲေဘာ္ဦးေဌး (ပါတီေပါလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ဝင္)

၁၄။ ရဲေဘာ္မႀကီး ေဒၚၾကင္ေလး (ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ဇနီး)

၁၅။ ရဲေဘာ္ဗိုလ္သူရ (ဗိုလ္မန္းတင္ႏွင့္ ညီအစ္ကို)

၁၆။ ရဲေဘာ္ဦးခ်စ္သိန္း (ခ) ဗိုလ္မႉးစိုးသိန္း (တ႐ုတ္ျပည္တေနရာတြင္ ကြယ္လြန္)

၁၇။ ရဲေဘာ္ၾကင္ေမာင္ (ခ) ဦးထြန္း (နယ္စပ္တေနရာတြင္ကြယ္လြန္)

အလို ဇရာရစ္ဝိုင္း ျမဴေဝဆိုင္းသည့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕က စစ္ကိုင္းသားေတြ အေသမ်ားလွပါလား။

ဒါေၾကာင့္ ေျပာစမွတ္တြင္သြားပုံက သမိုင္းေျပာင္တဲ့ စစ္ကိုင္းေတာင္ေျခက ေဇယ်ာေ႐ႊျပည္ ၾကယ္နီေတြလည္း အထြက္မ်ား အေသလည္းမ်ားတဲ့ၿမိဳ႕ေလ

• သူတို႔တေတြသည္ .....
သူတို႔တသက္တာေတာ္လွန္ေရးဘ၀ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္ကား အတၱကိုပယ္ ပရကိုသသယ္ပိုးၿပီး အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူအက်ိဳးကိုသာ ဦးထိပ္ထား၍ က်ရာက႑မွာ ေပးသည့္တာဝန္ကို တာဝန္ကိုထမ္း ေနာက္တလွမ္းမဆုတ္ အားမာန္ထုတ္၍ ေရွ႕ကိုခ်ီ ေအာင္လံနီကို တလူလူလႊင့္၊ ရန္သူက်ည္သင့္၍ ရင္ပြင့္လို႔ေသပါေစ တာဝန္ေက်ဖို႔သာ အဓိက ရွိသမၽွ ကာယ၊ဉာဏ စြမ္းအားႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ အနာဂတ္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္လည္း ေတာင္႐ိုင္းၿဖိဳ၊ ေတာ႐ိုင္းရွင္း၍ လမ္းထြင္ေပးခဲ့ၾကသူေတြဟာလည္း သူတို႔တေတြပါပဲ။

• သူတို႔တေတြသည္ ......
ျပည္သူအမ်ား တုံးေအာက္က ဖားပမာ ပိျပားေအာင္ ဖိထားသည့္ သုံးလုံးေသာေတာင္ (အရင္းရွင္၊ ေျမရွင္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္) ဒီေတာင္ကို သူတို႔ၿဖိဳ ျမင္းမိုရ္မို႔လား ပမာထား၍ တင္စားရေသာ္ ယြီကုန္းေတာင္ၿဖိဳသလိုပ ငါၿဖိဳလို႔မၿပိဳ ငါ့သား ေျမး ျမစ္ေတြဆက္၍ၿဖိဳ မၿပိဳခံႏိုင္႐ိုးလား စံထားေလာက္သည့္ ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ အတုယူေလာက္ဖြယ္ ဇြဲသတၱိႏွင့္ လုံ႔လဝိရိယရွိၾကသည့္ တကယ့္သံမဏိႏွလုံးသားပိုင္ရွင္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။

• သူတို႔တေတြသည္ ....
တရားမၽွတျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမၽွျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတရား ဦးထိပ္ထား၍ပန္ဆင္ ျပည္သူသာလၽွင္ အမိ၊ ျပည္သူသာလၽွင္ အဖ၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ပ်က္ျပားေစသည့္ အဆိပ္ပင္ ကုန္စင္ေအာင္ ဆြဲႏုတ္ပစ္မည့္ တူကိုင္ေသာလက္၊ တံစဥ္ကိုင္ေသာလက္၊ ကေလာင္ကိုင္ေသာလက္မ်ား စုေပါင္းအားကိုယူ ဘုံရန္သူကို ဦးတည္တိုက္ေရး လမ္းၫႊန္ေပးသူေတြဟာလည္း သူတို႔တေတြ ၾကယ္နီေတြပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အခုေတာ့ သူတို႔တေတြ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားခဲ့ရသည့္ေခတ္က သူတို႔ပခုံးေပၚတင္ေပးလိုက္သည့္ သမိုင္းေပးတာဝန္ကို ေက်ႁပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္လို႔ ျပည္သူ႔သားေကာင္းမ်ား ကိန္းေအာင္းရာ အာဇာနည္ဗိမာန္စခန္းမွာ ေအးခ်မ္းစြာ အနားယူသြားၾကပါၿပီ။

သူတို႔တေတြ၏ ႐ုပ္ခႏၶာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ္လည္း သူတို႔တေတြ၏ ဝိဉာဥ္မ်ားကေတာ့ တူ၊ တံစဥ္အလံေတာ္ကို ေဝွ႔ရမ္းကာ အင္တာေနရွင္နယ္ေတး သံၿပိဳင္ဟစ္ေႂကြး၍ တိုက္ပြဲဝင္မ်ိဳးဆက္မ်ားကို အားေပးလၽွက္ ရွိေနၾကပါလိမ့္မည္။

• က်ဆုံးသူ ရဲေဘာ္အေပါင္းတို႔
သင္တို႔၏ေသြးသမိုင္းကို ဗမာျပည္အုပ္စိုးသူ အဆက္ဆက္က အမွန္ကို အမွားလုပ္၊ အမွားကို အမွန္လုပ္၊ ျဖဴျဖဴေပၚ မဲမဲတင္လို႔ တနည္း ေငြမင္သုတ္၍ ဖုံးအုပ္ကာတဖုံ၊ က်ည္ဆန္မုန္တိုင္းနဲ႔ ေခ်ဖ်က္လို႔တမ်ိဳး ဘယ္လိုပင္နည္းမ်ိဳးစုံသုံးၿပီး ေခ်ဖ်က္ေသာ္လည္း မေခ်ဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္သမိုင္းက သက္ေသျပေနပါၿပီ။

ႏွစ္ေတြ လေတြ အခ်ိန္ၾကာေညာင္းလို႔
ရာသီပန္းေတြ ဘယ္လိုျပာင္းပေစ
က်ဆုံးသူရဲေဘာ္အေပါင္းေတြ
အသက္ေသြးေတြ လႉခဲ့သေလ
ေအာ္ မေမ့ႏိုင္ေပ တမ္းတခါေန
ေျဖမေျပ လြမ္းသူပန္းေခြ ကမ္းလင့္သာပဲေန

က်ဆုံးသူ စစ္ကိုင္းသားၾကယ္နီႀကီးမ်ား၏ ေသြးစာရင္းကို ေရးသားျပဳစုၿပီး က်ဆုံးသူရဲေဘာ္အေပါင္းအား လြမ္းသူပန္းေခြအျဖစ္ ကမ္းလင့္လိုက္ပါသည္။

ျပည္သူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ မုခ်ေအာင္ရမည္။

ရဲေဘာ္ ေအးဝင္း
၃၀ - ၁၀ - ၂၀၁၅

No comments: